Phụ Kiện Xmax

 Bao đựng Starry 3.0 Bao đựng Starry 3.0
 Bộ Capsule Fenix/ xvape/ vivant Bộ Capsule Fenix/ xvape/ vivant
 Đầu hút Pro V3 Đầu hút Pro V3
 Đầu hút Starry 4.0 Đầu hút Starry 4.0
 Đầu hút Thủy tinh Pro V3 Đầu hút Thủy tinh Pro V3
 Đầu hút Xmax V3 Nano Đầu hút Xmax V3 Nano
 Đầu Hút Xvape Aria Đầu Hút Xvape Aria
 Đầu hút Xvape Fog Pro Đầu hút Xvape Fog Pro
 ĐẦU NỐI BONG CHO XMAX STARRY ĐẦU NỐI BONG CHO XMAX STARRY
-19%
 Đầu nối Silicon Xmax Pro V3 Đầu nối Silicon Xmax Pro V3
 Đầu Nối Thuỷ Tinh Xmax Pro V2 Đầu Nối Thuỷ Tinh Xmax Pro V2
 Đầu Nối Thuỷ Tinh Xmax Pro V3 Đầu Nối Thuỷ Tinh Xmax Pro V3
Hết hàng
 Nối Boong Starry 3.0 ( Ceramic Adapter ) Nối Boong Starry 3.0 ( Ceramic Adapter )